Kurs Wyceny Przedsiębiorstwa

Celem autorskiego Kursu BOMIS -u pn. Wycena Przedsiębiorstwa jest  udostępnienie wiedzy i narzędzi służących trafnej ocenie kondycji przedsiębiorstwa, jak i oszacowaniu jego wartości na potrzeby inwestorów, zarządu, instytucji finansowych, wierzycieli lub innych grup otoczenia biznesu.  

Na Kurs składają się  4 szkolenia realizowanych w formie zdalnej – live online oparte na autorskim narzędziu analitycznym, pozwalającym przeanalizować zróżnicowane przypadki przedsiębiorstw i dobierać różne warianty wycen w sposób zautomatyzowany i z godny w metodologią szacowania wartości.  

Uczestnicy otrzymują: 

- autorski system analizy finansowej i oceny kondycji przedsiębiorstw z licencją na indywidualne zastosowania po ukończeniu Kursu; modele analityczne udostępniane są zarówno w wersji  prostej - poglądowej, ułatwiającej zrozumienie omawianych zagadnień,  jak i w wersji zaawansowanej, umożliwiającej wykonywanie bardziej skomplikowanych obliczeń samodzielnie; 

- opracowanie metodologiczne na temat wycen przedsiębiorstw; 

- dyplom ukończenia Kursu w BOMIS-ie. 

 

Forma zajęć: wykłady, warsztaty, prezentacje przykładów, dyskusja – live online.
 

Kurs Wyceny Przedsiębiorstwa